Pusat Pendidikan Berterusan

OBJECTIVE

E-mail Print PDF
  1. Memastikan sasaran pelajar dan perancangan keuntungan tahunan dapat dicapai
  2. Menganalisis program dan kursus yang ditawarkan supaya relevan dengan pasaran semasa
  3. Melaksanakan budaya kerja cemerlang dalam memudahcara perlaksanaan PSH seperti berikut :
  • Intellectually Independent – berdikari secara proaktif dan professional
  • Knowledge Driven - Ilmu dan pengetahuan sebagai penjana perubahan
  • Hardworking - sentiasa berusaha untuk mendapat kebaikan
  • Loving - penyayang terhadap kerja, dan 3 C (clients, customers and co-workers)
  • Ambitious - bercita-cita tinggi dan sentiasa mengharapkan “perfection” Success driven – sentiasa fokus kearah kejayaan

Kolej Poly-Tech MARA | Copyright 2012 © Pusat Pendidikan Berterusan KPTM